Våre tjenester Kundefokus - arbeidsdeling - digitalisering

Tjenester vi kan tilby deg og din bedrift, kan for enkelthet skyld grupperes i forretningsførsel, regnskapsførsel og økonomistyring. Dette er imidlertid en forenkling.

I våre oppdrag ønsker vi å være på lag med deg som kunde. Det innebærer å finne den mest effektive og lønnsomme måten å løse oppgaver og rutiner knyttet til økonomi i din virksomhet. Dette omfatter mer enn de tradisjonelle områdene som faktura, lønn og regnskap. Reiser, timefangst, abonnement, kasseløsninger er områder vi kan hjelpe.

Arbeidsdeling er et sentralt trekk i vår tenking rundt samarbeid med dere som kunde. Det innebærer å finne frem til en mest mulig effektiv fordeling av oppgaver mellom dere og oss. Nærhet til oppgaven, deres ønsker, kunnskap og kompetanse, er avgjørende momenter i denne vurderingen.

Digitalisering har kommet for å bli i vår bransje. Dette innebærer at vi bruker mindre tid på repeterende manuelle oppgaver. Målsettingen er alltid at en transaksjon, kun skal registreres en gang. Etter registrering skal transaksjonen flyte gjennom systemet ved bruk av definerte regler og automatiske, digitale verktøy.

 

Forretningsførsel

Vi har lang erfaring som forretningsfører for boligsameier og eiendomsselskaper. Vi kan overta ansvaret for utfakturering av fellesutgifter, oppfølging av innbetalinger, lønn og rapportering til myndigheter.

Regnskapsførsel

Vi benytter moderne digitale verktøy i vårt arbeid. Disse fremmer arbeidsdeling mellom dere og oss. Det gir smart og effektiv regnskapsførsel der målet er å registrere hver transaksjon bare en gang. 

Økonomistyring

Gjennom oppdaterte regnskapstall, har vi et godt verktøy for å vurdere din bedrifts lønnsomhet og likviditet fortløpende. Dette innebærer analyser ved å sammenstille tall og sammenligne tall.