Økonomistyring Oppdaterte regnskapstall gir relevante styringsverktøy

Økonomisk styring innebærer å ha oversikt over firmaets økonomi. For å få dette til, bistår vi med å etablere gode systemer og rutiner i selskapet. Dette gir pålitelig og effektiv regnskapsproduksjon, som ivaretar både myndigheters krav og bedriftens behov for god styringsinformasjon.

Ved å fakturere i Uni24, fakturaprogram på web, eller direkte mot vår server, vil inntektssiden alltid være ajourført i regnskapet. Med elektronisk fakturamottak blir også kostnadene løpende bokført. Dette gjør at vi kan tilby oppdatert regnskapstall, noe som vil være et svært nyttig styringsverktøy i forhold til lønnsomhet og likviditet.